ESTRATEGIA ETA DIRULAGUNTZAK

Bilboko Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Planaren ingurumeneko estrategiaren barruan helburu hauek lortzea sartzen da:

 • CO2 emisioak murriztea.
 • Hiriko airearen kalitatea hobetzea.
 • Kutsadura akustikoa murriztea.

Horretarako, errekuntza-ibilgailuak ibilgailu elektrikoekin ordeztea bultzatzeko asmo irmoa dago. Plan honetan, honako neurriak eta jarduteko proposamenak sartzen dira:

 1. Orain dauden zerga-hobariak mantentzea trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan.
 2. Araututako zonetan aparkatzeko pizgarriak ezartzea.
 3. Elektrolinerak jartzeko plan bat garatzea eta udal aparkalekuetan kargaguneak jartzea sustatzea.
 4. Etorkizunean ibilgailu kutsagarriak murrizteko formulak aztertzea.
 5. Udalak ibilgailu elektrikoak erostea sustatzea, autobusak barne.
 6. Taxietan eragitea, 2020tik aurrerako ibilgailu berri guztiak 0 emisiokoak izan daitezen, eta 2030erako taxi guzti-guztiek ezaugarri horiek izan ditzaten.

Laguntzak

Hona hemen eskatu ahal dituzun dirulaguntzak:

Bilboko Udalarenak:

 • Zirkulazio-zergan % 95eko salbuespena.

EAE eta estatu mailakoak:

 • Estatu mailako Ibilgailuen RENOVE Plana 2020


  Plan honetan ezinbestekoa da 10 urte edo gehiago dituen ibilgailu bat atxatarratzea, eta laguntzaren kopurua 4.000€-etaraino heldu daiteke %100 elektrikoak diren ibilgailuen kasuan (beste 500€ eskuragarri izan daitzeke atxatarratutako ibilgailuak 20 urte baino gehiago baldin baditu).
  Honetaz gain, kontzesionarioek beharrezkoa den 1.000€ko deskontua eskeini behar dute fakturan ibilgailu elektrikoen kasuetan.

 • Ibilgailuen PAVEA Plana (Eusko RENOVE) 2020


  Eusko renove planak 10 urte edo gehiago dituen ibilgailu bat atxatarratzea ezinbestekoa du ere, eta kasu honetan laguntzaren kopurua 3.000€-etaraino heldu daiteke %100 elektrikoak diren ibilgailuentzako.
  Eskaera berriak onartzeko aukera gutxi dago, diru laguntzaren presupuestoa erabat erabili bait da.

 • MOVES 2020 Plana


  Kasu honetan ez da ezinbesteko baldintza ibilgailu zahar bat atxatarratzea, eta ibilgailu % 100 elektriko batentzako dirulaguntza 4.000€-takoa da, 5.500€-etaraino luzatu daitekeelarik ibilgailu zahar bat atxatarratuz gero.
  Renove Planaren antzera, kontzesionarioek derrigorrez eskeini behar dute 1.000€ko deskontua fakturan (gehi BEZ) rekargagunearen diru-laguntza moduan.
  Plan honek ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuarentzako diru-laguntza ere eskeintzen du, instalazio kostuarean % 40-aren laguntza izanik.

 • Garraio eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzen programa 2020


  Programa honek eskeintzen dituen lineen artean, diruz lagundutako jardueretako bat “Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntua” (2.2 linea) ageri da, instalazioaren kostuaren % 30-aren diru-laguntza eskeiniz.
  Programa honek eskeintzen duen beste laguntza bat “Eraikinetako garaje kolektiboen enbor-instalazioak” (2.1 linea) da. Kasu honetan dirulaguntzak %100 suposatzen du, BEZ barne izan dezakeelarik.

Oharra: MOVES plana y RENOVE plana beraien artean elkarrezinak dira, eta bietako bat jasotzekotan, ezin izango da bestea ere jaso.