OINARRIZKO KONTZEPTUAK

Ibilgailu elektriko bat kargatzeko moduen sailkapena nahasgarri samar izan daiteke, eta erabiltzen den terminologia ez da oso argia. Izan ere, batzuetan karga motez ari gara, eta bestetan karga moduez.

KARGA MOTAK

Karga mota kargaren potentziari eta intentsitateari dagokie eta, horrenbestez, behar den denborari. Kargatzeko modua ibilgailuaren eta karga-azpiegituraren arteko komunikazio mailari dagokio. Aurrerago ikusiko dugunez, bi kontzeptuok elkarri loturik daude.

Beheko taulan, karga mota guztiak ageri dira, bakoitzak eskaintzen duen karga-potentziarekin. 40 km inguruko autonomia (alegia, eguneko batez besteko mugikortasun-premiatzat jotzen duguna, hau da, 6 kWh energia) lortzeko moduko karga egiteko behar den denbora azaltzen da, baita 40 kWh-ko bateria bat % 80an kargatzeko behar den denbora ere, gutxi gorabehera:

KARGA MOTA POTENTZIA BIRKARGATZEKO DENBORA 40 KM-RAKO 40 KWH-KO BATERIA BATEN % 80 BIRKARGATZEKO DENBORA
OINARRIZKOA EDO MANTSOA 2,3 – 7,4 kW 2,6 h – 48 min 14 – 4,3 horas
NAHIKO AZKARRA 11 – 22 kW 32 – 16 min 3 – 1,5 horas
AZKARRA 40 – 50 kW 9 – 7,2 min 48 – 38 min
OSO AZKARRA 100 – 150 kW 2,5 – 2,4 min 19,2 – 12 min
IKARAGARRI AZKARRA >350 kW < 1 min < 5,3 min

BILBOKO INSTALATUEN KARGAGUNEAK

“Elektrolinera” esaten zaie potentzia handiko kargagune elektrikoei (azkarra, oso azkarra eta azkarrena).

KARGA MODUAK

Karga moduak, aldiz, ibilgailuaren eta kargagunearen azpiegituraren arteko erlazioaren arabera sailkatuko ditugu:

1. MODUA

Azpiegituraren eta ibilgailu elektrikoaren artean ez dago komunikaziorik. Oso karga modu egokia da ibilgailu elektriko txikientzat (bizikletak edo ziklomotorrak) garaje pribatuetan, baina ez da gomendatzen auto elektrikoentzat, hain erabilera luzeekin (8 ordutaraino) instalazioa gehiegi berotzen delako eta ez duelako babesik. Larrialdiko kargarako erabil daiteke, 3. moduan kargatzeko aukerarik ez dagoenean.

2. MODUA

1. moduaren antzekoa, baina konexioa kable berezi baten bidez egiten da. Kableak kontrol-pilotu bat dauka ibilgailuaren eta larakoaren artean, baita babes diferentzialeko sistema bat ere. Lotutako kargan modurik ohikoenetako bat izan da, fabrikatzailerik gehienek honelako kableak fabrikatik ezartzen baitituzte.

3. MODUA

Modu honek erabiltzen duen karga-terminalean (“wall box” izenekoa), kontrol eta babes funtzioak karga-terminalean bertan daude. Terminal honek karga monitorizatu eta kontrolatu ahal du (“karga adimentsua”). Gauean erkidegoetako garajeetan ibilgailu elektriko bat kargatzeko modu egokiena da.

4. MODUA

Ibilgailua potentzia handiko karga-estazio baten bidez (“elektrolinera” deritzona) konektatzen zaio sareari, eta bertan korronte alternoa korronte zuzen bihurtzen da. Aukera ona da ibilgailua ahalik eta azkarren behar dugunean (adibidez, zerbitzuguneetan edo lur gaineko espazio publikoetan).

Finean, karga-prozesurik ohikoenak karga motaren eta karga moduaren konbinazio hauen bidez sailkatu ditzakegu, erabiltzen diren potentzien eta helburuaren arabera (40 kWh-ko bateria bat % 80an kargatzeko denborak sartzen dira hemen, gutxi gorabehera, 250 km baino gehiagoko autonomia ematen duena):

KARGA OINARRIZKOA / GELDOA
Garaje pribatuetan; zenbait ordu kargatzeko.
KARGA ERDI-AZKARRA
Txandakako aparkalekuak edo kaleko aparkalekuak; ordu gutxi kargatzeko.
KARGA AZKARRA
Zerbitzuguneak, kalea edo flota pribatuak.
1. MODUA

Schuco konektorea horman (korronte alternoa)

2. MODUA

Schuco konektorea, kable bereziarekin (korronte alternoa)

3. MODUA

Wallbox edo karga-estazio batekin (korronte alternoarekin)

4. MODUA

Karga-estazio batekin (korronte zuzena)