ESTEKA INTERESGARRIAK

Sakondu nahi baduzu eta informazio gehiago eskatu nahi baduzu, hona hemen mugikortasun elektrikoaren berri ematen duten web-orri batzuk:

Modu berean, zenbait elkarte eta entitatek mugikortasun elektrikoa sustatzeko dauzkaten webgune hauen edukia interesgarria suerta dakizuke: